К основному контенту

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ


Виконано методистом НМЦ ПТО у Запорізькій області Семеновою Л.О.


ВІРТУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР - ЯК ЗАСІБ ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙ

Використовуючи переваги інформаційних технологій, у НМЦ ПТО у Запорізькій області запроваджено таку новітню форму розповсюдження накопиченого досвіду організації та проведення дослідно-експериментальних робіт як ТЕМАТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ РЕПОЗИТОРІЙ*.

Створення репозиторіїв за певними темами дослідно-експериментальних робіт регіонального та всеукраїнського рівня – це спроба реалізувати для фахівців більш комфортну та результативну форму ознайомлення з матеріалами наукової та практичної спрямованості.

Безперечною перевагою обраної форми є можливість адаптувати процес професійного саморозвитку фахівців до стрімкого ритму життя сучасного суспільства.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ 
ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ


На базі Державного навчального закладу «Дніпрорудненський професійний ліцей» з травня 2015 р. по липень 2018 р. виконувалась дослідно-експериментальна робота регіонального рівня за темою «Управління освітньо-розвивальним середовищем професійно-технічного навчального закладу».

Експериментальна діяльність закладу була спрямована на створення та перевірку моделі управління процесами виховання і розвитку особистості учня в межах середовища, яке дозволяє ПРОЕКТУВАТИ й ДІАГНОСТУВАТИ його навчання і виховання.

Застосування проектних технологій при виконанні дослідно-експериментальної роботи зумовлено їх комплексним характером.

Зауважимо, у педагогічній практиці ПРОЕКТ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯДАТИ ЯК ІННОВАЦІЙНУ ФОРМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, В ОСНОВІ ЯКОГО ЛЕЖИТЬ КОМПЛЕКСНИЙ ХАРАКТЕР ДІЯЛЬНОСТІ ТИМЧАСОВОГО КОЛЕКТИВУ СПЕЦІАЛІСТІВ В УМОВАХ АКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ОТОЧУЮЧИМ СЕРЕДОВИЩЕМ. Соціально-педагогічний проект спрямовується на виконання конкретно обґрунтованої мети та визначеного кінцевого результату (змін), плану конкретних дій, обмежених конкретним проміжком часу та матеріально-фінансовими ресурсами.

На наступних сторінках репозиторію Ви маєте змогу ознайомитися з матеріалами зазначеної дослідно-експериментальної роботи.
_______________________________________________________________
* У класичній трактовці поняття «репозиторій» формулююється як місце в мережі інтернет, де зберігаються будь-які дані. Але в адаптованому до сьогодення варіанті під поняттям «репозиторій», як правило, розуміють групування за певними ознаками інформації в мережі (локальній чи глобальній) із забезпеченням можливості доступу до окремих її елементів (файлів та каталогів).

Комментарии