К основному контенту

Ключові поняття

"Там де процвітають бібліотеки, там мир і благодать, повага до людства і успішне вірішення найважливіших соціальних проблем."


(Реріх Миколай)


Середовищний підхід - це:


  • технологія безпосереднього управління (через середовище) процесами виховання і розвитку особистості учня;
  • система дій суб'єкта управління, спрямованих на перетворення середовища у засіб проектування й діагностики результату навчання і виховання.

Особистісно-розвивальне середовище закладу професійної (професійно-технічної) освіти це поєднання зовнішніх і внутрішніх умов, об'єктивних і суб'єктивних чинників навчально-виробничого процесу, що сприяє задоволенню індивідуальних потреб, засвоєнню особистістю соціальних цінностей та позитивно впливає на процес становлення, розвитку та самореалізації майбутніх кваліфікованих робітників.

Компоненти особистісно-розвивального середовища: управлінський, змістовний, суб'єктний, технологічний, матеріально-технічний.

Принципи формування особистісно-розвивального середовища: адаптивність, випередження, відкритість, суб'єктність, мобільність, технологічність, інноваційність. 

Технологія адаптивного управління - це технологія, що заснована на партнерській взаємодії та активному обміні інформацією, яка передбачає створення варіативних моделей діяльності й відстеження процесу їх реалізації за допомогою самомоніторингу та моніторингу результативності діяльності виконавця.

Освітньо-розвивальне середовище - складова соціального середовища, тобто, мікросередовище, яке являє собою сукупність матеріальних чинників освітнього процесу і міжособистісних стосунків , що встановлюють суб'єкти освіти в процесі взаємодії.

Компоненти освітньо-розвивального середовища: просторово-предметний, суб'єктно-соціальний, інформаційно-дидактичний, технологічний (педагогічне забезпечення)

Проектний менеджмент (англ. Project Management) — процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою спеціальних методів та прийомів з метою успішного досягнення поставленої мети. Класично найважливішими параметрами у процесі управління проектом вважають виконання роботи у заданих обсягах, вчасно і в межах виділених коштів.

Комментарии